Mandatum Life rahastot

Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia. Instituutioasiakkaat saavat Mandatum Lifesta arvokkaan kumppanin, joka nivoo varainhoidon luontevasti yhteen asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden kanssa.

Mandatum Life Fund Management S.A. on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön tytäryhtiö, joka hallinnoi Mandatum Lifen rahastoja institutionaalisille sijoittajille. Mandatum Life tarjoaa institutionaalisille sijoittajille mandaattivarainhoitoa ja konsultoivaa varainhoitoa, kirjanpitopalveluita sekä riskienhallinnan konsultointia. Asiakkaitamme ovat säätiöt, liitot, työttömyyskassat, eläkekassat ja -säätiöt, henkilöstörahastot, seurakunnat, kaupungit ja muut yhteisöt. Instituutioasiakkaisiin erikoistunut tiimimme palvelee kaikissa varainhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Mandatum Life rahastot

Mandatum Lifen rahastot ovat institutionaalisille sijoittajille. Rahastoja hoitaa Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, jonka sijoitustiimi sijaitsee Helsingissä.

 • Mandatum Life Finland Equity Fund sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin.
 • Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund sijoittaa korkean riskin pohjoismaisiin yrityslainoihin ilman vertailuindeksiä.
 • Mandatum Life Global Brands Equity Fund sijoittaa globaaleille osakemarkkinoille.
 • Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund sijoittaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
 • Mandatum Life Slim Tail Equity Fund sijoittaa USA:n osakemarkkinoille.
 • Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund sijoittaa osakemarkkinoille globaalisti.
Nimi
Riski
Tyyppi
Pvm
Arvo
1 kk
3 kk
6 kk
YTD
1 v
 
ML Nordic High Yield Total Return Fund A EUR
korko
15.07.2018
103.95
+0.2%
+2.0%
+1.4%
+2.1%
+3.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Nordic High Yield Total Return Fund sijoittaa pääosin pohjoismaisille yrityslainamarkkinoille. Rahasto tavoittelee keskipitkän aikavälin korkosijoituksille tyypillisen tuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Tavoittelee tavanomaisille korkosijoituksille ominaista tuottoa korkeampaa tuottoa.
 • Hyväksyy matalan luottokelpoisuuden joukkolainoihin liittyvän riskin.
 • Ymmärtää, että sijoitusten pääoma voi vaihdella merkittävästi.
ML Slim Tail Equity Fund A USD
osake
15.07.2018
127.07
-1.9%
+1.5%
-1.7%
+2.0%
+10.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Rahaston tavoitteena on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä sijoittamalla USA:ssa listattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoille tyypillistä tuottoa samalla rajoittaen negatiivisia tuottoja pääasiassa aktiivisen momentum-strategian käytön avulla.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa USA:n osakemarkkinoille.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML Slim Tail World Equity Fund B2 USD
osake
15.07.2018
106.06
-1.5%
-0.5%
-5.2%
-0.6%
-
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Rahaston tavoitteena on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä sijoittamalla listattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin globaalisti. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoille tyypillistä tuottoa samalla rajoittaen negatiivisia tuottoja pääasiassa aktiivisen momentum-strategian käytön avulla.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa osakemarkkinoille globaalisti.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund A EUR
osake
15.07.2018
139.20
-5.0%
-1.9%
-7.0%
-4.2%
+1.2%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML European Small & Mid Cap Equity Fund sijoittaa eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on ylittää vertailuindeksin (STOXX Europe Small 200 NTR) tuotto pitkällä aikavälillä.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa valikoidusti pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yhtiöihin.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML Global Brands Equity Fund A EUR
osake
15.07.2018
109.02
-1.9%
+5.5%
+1.8%
+3.4%
+3.0%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Mandatum Life Global Brands Equity Fund sijoittaa vahvojen tuotemerkkien yhtiöiden osakkeisiin globaalisti tavoitteenaan ylittää vertailuindeksin tuotto. Vertailuindeksi on yhdistelmä seuraavista indekseistä: STOXX Global 3000 Consumer Goods NTR (50 %) ja STOXX Global 3000 Consumer Services NTR (50 %).

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Haluaa sijoittaa valikoidusti vahvojen tuotemerkkien yhtiöiden osakkeisiin.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
 • Hyväksyy hyvinkin suuret arvonvaihtelut sijoitusten pääomassa.
ML Suomi Osake Rahasto A EUR
osake
15.07.2018
142.28
-2.9%
+2.2%
+0.1%
+2.6%
-3.5%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Rahaston tavoitteena on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä sijoittamalla suomalaisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Vertailuindeksin ylittävään tuottoon pyritään sijoittamalla valikoituihin yhtiöihin huolellisen analyysin pohjalta.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Haluaa sijoittaa valikoidusti suomalaisiin yhtiöihin.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa.
 • Hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
 • Hyväksyy hyvinkin suuret arvonvaihtelut sijoitusten pääomassa.

Vastuuvarauma: Rahastoja hallinnoi Luxemburgissa sijaitseva Mandatum Life Fund Management S.A.. Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta ja kantaa riskin sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen Asiakkaat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoituskohteiden arvot on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Asiakas on tietoinen, että Palveluntarjoajan käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Huomioithan myös tähän www-sivustoon liittyvän yleisen disclaimerin.

Mandatum Life in Luxembourg

Rahastojen hallinnointiyhtiö:  
Mandatum Life Fund Management S.A.
Osoite: 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
Y-tunnus: B190624


Yhteydenotot: Instituutiot
Media