Mandatum Life Fund Management S.A.

 

Mandatum Life on yksi Suomen vakavaraisimmista ja arvostetuimmista finanssiyhtiöistä ja osa menestyvää Sampo-konsernia.

Mandatum Lifella on noin 300 000 henkilöasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Asiakkaamme saavat meiltä varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palvelut.

Mandatum Life Fund Management S.A. on Mandatum Lifen kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi Mandatum Lifen rahastoja Luxemburgissa.

Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund
sijoittaa valikoidusti  pohjoismaisiin High Yield -yrityslainoihin. High Yield -yrityslainat ovat tyypillisesti korkean tuotto-odotuksen ja tavanomaista korkeamman riskin sijoituskohteita.

Avaintietoesite (KIID) A EUR cap. 

Avaintietoesite (KIID) B EUR cap.

 

Mandatum Life European Small & Midcap Equity Fund
sijoittaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienyhtiöiden kasvupotentiaali ja tuotto-odotus ovat usein suurempia kuin isoilla, asemansa vakiinnuttaneilla yhtiöillä.

Avaintietoesite (KIID) S1 EUR cap.

Avaintietoesite (KIID) S3 EUR cap.

Avaintietoesite (KIID) F1 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) F2 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) F3 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) FS I EUR cap.

 

Mandatum Life Stamina Equity Fund

on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituksissa painotetaan keski-eurooppalaisia yhtiöitä, jotka toimivat suhteellisen suhdannevakailla aloilla, ja joilla on vahva markkina-asema sekä määrätietoista, kestävää ja pitkäjänteistä toimintaa.

Avaintietoesite (KIID) F1 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) F2 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) F3 EUR cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) S1 EUR cap.

Avaintietoesite (KIID) FS I EUR cap. perf.

Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund
sijoittaa Yhdysvaltain osakemarkkinoille systemaattisen sijoitusprosessin avulla. Rahasto pyrkii välttämään suuret osakekurssien pudotukset ja hyötymään osakekurssien noususta täysimääräisesti.

Avaintietoesite (KIID) A USD cap.

Avaintietoesite (KIID) B USD cap.

Avaintietoesite (KIID) S USD cap.

 

Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund
sijoittaa maailman osakemarkkinoille systemaattisen sijoitusprosessin avulla. Rahasto pyrkii välttämään suuret osakekurssien pudotukset ja hyötymään osakekurssien noususta täysimääräisesti.

Avaintietoesite (KIID) A USD cap.

Avaintietoesite (KIID) B USD cap.

Avaintietoesite (KIID) B USD cap. perf.

Avaintietoesite (KIID) S USD cap.


Mandatum Life SICAV-UCITS

Rahastoon liittyvää tietoa:

Säännöt (Prospectus)

Yhtiöjärjestys (Articles of Association)

Puolivuosiraportti (Semi-Annual Report)

Vuosiraportti (Annual Report)

Vastuullisen sijoittamisen politiikka (Responsible Investment Policy)

Nimi
Riski
Tyyppi
Pvm
Arvo
Päivä
1 kk
3 kk
1 v
Alusta
 
ML Nordic High Yield Total Return Fund A EUR
korko
15.11.2019
100.82
0.0%
+0.3%
-0.5%
-1.4%
+6.1%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Nordic High Yield Total Return Fund sijoittaa pääosin pohjoismaisille yrityslainamarkkinoille. Rahasto tavoittelee keskipitkän aikavälin korkosijoituksille tyypillisen tuoton ylittävää tuottoa pitkällä aikavälillä.

Sopii sijoittajalle, joka...

 • Tavoittelee tavanomaisille korkosijoituksille ominaista tuottoa korkeampaa tuottoa.
 • Hyväksyy matalan luottokelpoisuuden joukkolainoihin liittyvän riskin.
 • Ymmärtää, että sijoitusten pääoma voi vaihdella merkittävästi.
ML Stamina Equity Fund F1 EUR Cap perf.
osake
15.11.2019
386.57
+0.4%
+2.9%
+6.4%
+8.8%
+286.6%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML Stamina Equity Fund on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituksissa painotetaan keskieurooppalaisia yhtiöitä, jotka toimivat suhteellisen suhdannevakailla aloilla, kuten terveydenhuolto, palvelut ja kuluttajien erilaiset hyödykkeet, ja joilla on vahva markkina-asema sekä määrätietoista, kestävää ja pitkäjänteistä toimintaa.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML Slim Tail US Equity Fund A USD Cap
osake
15.11.2019
102.44
+0.5%
+2.9%
+1.6%
+5.3%
+30.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Rahaston tavoitteena on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä sijoittamalla USA:ssa listattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoille tyypillistä tuottoa samalla rajoittaen negatiivisia tuottoja pääasiassa aktiivisen momentum-strategian käytön avulla.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa USA:n osakemarkkinoille.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML Slim Tail World Equity Fund S USD Cap
osake
15.11.2019
100.38
+0.6%
+3.8%
+3.6%
+1.7%
+6.4%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

Rahaston tavoitteena on pääoman kasvattaminen pitkällä aikavälillä sijoittamalla listattuihin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin globaalisti. Rahasto tavoittelee osakemarkkinoille tyypillistä tuottoa samalla rajoittaen negatiivisia tuottoja pääasiassa aktiivisen momentum-strategian käytön avulla.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa osakemarkkinoille globaalisti.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund F1 EUR Cap. perf.
osake
15.11.2019
295.07
+0.6%
+6.1%
+14.9%
-
+11.7%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML European Small & Mid Cap Equity Fund sijoittaa eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on ylittää vertailuindeksin (STOXX Europe Small 200 NTR) tuotto pitkällä aikavälillä.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa valikoidusti pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yhtiöihin.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund S1 EUR Cap
osake
15.11.2019
93.15
+0.6%
+6.0%
+14.7%
+8.2%
+29.3%
Näytä lisätiedot Piilota lisätiedot

ML European Small & Mid Cap Equity Fund sijoittaa eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on ylittää vertailuindeksin (STOXX Europe Small 200 NTR) tuotto pitkällä aikavälillä.

Sopii sijoittajalle joka...

 • Haluaa sijoittaa valikoidusti pieniin ja keskisuuriin eurooppalaisiin yhtiöihin.
 • Tavoittelee korkosijoituksia parempaa tuottoa ja hyväksyy osakesijoituksiin tyypillisesti liittyvän riskin.

Vastuuvarauma: Rahastoja hallinnoi Luxemburgissa sijaitseva Mandatum Life Fund Management S.A.. Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta ja kantaa riskin sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen Asiakkaat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoituskohteiden arvot on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön eikä niitä saa jakaa eteenpäin kolmansille tahoille tai käyttää muiden sijoitusten yhteydessä. Asiakas on tietoinen, että Palveluntarjoajan käyttämät palveluntarjoajat ovat tässä yhteydessä kolmansia osapuolia, joilla ei ole missään tilanteessa vastuuta tai korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan. Huomioithan myös tähän www-sivustoon liittyvän yleisen disclaimerin.

Mandatum Life Luxemburgissa

Rahastojen hallinnointiyhtiö:  
Mandatum Life Fund Management S.A.
Osoite: 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.


Media

 

Investors Complaints' Handling Policy

Remuneration Policy

Voting Rights Policy