Vastuuvarauma

Internet-sivuilla tai verkkopalvelussa esitettävät tuotteita tai palveluita koskevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti eikä niitä ole pidettävä Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, sijoitusneuvona tai muuna kehotuksena sijoitusta koskevan päätöksen tekemiseen. Asiakkaan tulee huolellisesti perehtyä tuotteiden ja palveluiden ehtoihin ja esitteisiin sekä tarvittaessa hankkia asiantuntijaneuvoja ennen yksittäistä sijoitusta koskevan päätöksen tekemistä.

Palveluntarjoaja ei takaa Internet-sivujen oikeellisuutta tai virheettömyyttä tai sitä, että Internet-sivut olisivat keskeytyksettä tai virheettömästi saatavilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Internet-sivujen tai verkkopalveluiden keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Asiakas päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta ja kantaa riskin sijoituskohteiden mahdollisesta arvon alenemisesta tai menettämisestä. Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen asiakas saattaa menettää vakuutukseen sijoittamiaan varoja. Palveluntarjoaja ei vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä.

Esitetyt tiedot, arviot ja mielipiteet on annettu niiden antamishetken mukaisina ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisten tuotto-oletusten käyttö on suuntaa-antava eivätkä ne ole tae tulevasta tuotosta.

Lainsäädäntöä ja verotusta koskevat tiedot perustuvat Palveluntarjoajan käsitykseen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja verotuskäytännöstä. Tiedot koskevat vain Suomessa yleisesti verovelvollisia henkilöitä. Palveluntarjoaja ei vastaa lainsäädännön tai verotuskäytännön muutosten vaikutuksista tai verottajan yksittäisten ratkaisujen yhdenmukaisuudesta esitettyjen tietojen kanssa.

Internet-sivut ja verkkopalvelut sisältävät immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Kaikki oikeudet pidätetään.