Mandatum Life Fund Management S.A.

Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen.

Mandatum Life har cirka 300 000 privatkunder och 20 000 företagskunder. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom kapitalförvaltning, belöning och engagemang samt personriskförsäkring.

Mandatum Life Fund Management S.A. är Mandatum Lifes dotterbolag som förvaltar Mandatum Lifes fonder i Luxemburg. Dotterbolaget ägs helt av Mandatum Life.

Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund
investerar selektivt i nordiska High Yield-företagsobligationer. High Yield-företagsobligationer är vanligtvis investeringsobjekt med hög förväntad avkastning samt högre risk än normalt.

Investerarens nyckelinformation (KIID) A EUR cap. 

Investerarens nyckelinformation (KIID) B EUR cap.

 

Mandatum Life European Small & Midcap Equity Fund
investerar i små och medelstora europeiska företag. Små företag har ofta större tillväxtpotential och högre förväntad avkastning än stora, etablerade företag.

Investerarens nyckelinformation (KIID) S1 EUR cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) S3 EUR cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F1 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F2 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F3 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) FS I EUR cap.

 

Mandatum Life Stamina Equity Fund

investerar i centraleuropeiska bolag som är verksamma inom relativt konjunkturstabila branscher, och som har en stark marknadsställning samt driver en målmedveten, hållbar och långsiktig verksamhet.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F1 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F2 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) F3 EUR cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) S1 EUR cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) FS I EUR cap.

 

Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund
investerar i den amerikanska aktiemarknaden genom en systematisk investeringsprocess. Fonden försöker undvika stora fall i aktiekurser samt dra största möjliga nytta av stigande aktiekurser.

Investerarens nyckelinformation (KIID) A USD cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) B USD cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) S USD cap.

 

Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund
investerar i världens aktiemarknader genom en systematisk investeringsprocess. Fonden försöker undvika stora fall i aktiekurser samt dra största möjliga nytta av stigande aktiekurser.

Investerarens nyckelinformation (KIID) A USD cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) B USD cap.

Investerarens nyckelinformation (KIID) B USD cap. perf.

Investerarens nyckelinformation (KIID) S USD cap.

 


Mandatum Life SICAV-UCITS

Information om fonden:

Prospectus

Articles of Association

Semi-Annual Report

Annual Report

Responsible investment Policy

Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
Dag
1 mån
3 mån
1 år
Från början
 
ML Nordic High Yield Total Return Fund A EUR
ränta
03.12.2019
100.94
-0.1%
+0.3%
-0.4%
-0.8%
+6.2%
Visa mer Visa mindre

ML Nordic High Yield Total Return Fund investerar i huvudsak på företagsobligationsmarknaden i Norden. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den för medellånga ränteinvesteringar typiska avkastningen på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en avkastning som är högre än den typiska avkastningen på sedvanliga ränteplaceringar.
 • Godkänner den risk som är förenad med masslån med låg kreditvärdighet.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Stamina Equity Fund F1 EUR Cap perf.
aktie
03.12.2019
388.55
-0.4%
+2.6%
+3.4%
+10.5%
+288.6%
Visa mer Visa mindre

ML Stamina Equity Fund är en aktivt förvaltad aktiefond. I placeringarna prioriteras centraleuropeiska bolag som är verksamma inom relativt konjunkturstabila branscher, såsom hälsovård, tjänster och olika konsumtionsnyttigheter, och som har en stark marknadsställning samt driver en målmedveten, hållbar och långsiktig verksamhet.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Slim Tail US Equity Fund A USD Cap
aktie
03.12.2019
101.82
-0.5%
+1.2%
+2.5%
+1.5%
+29.6%
Visa mer Visa mindre

Fondens målsättning är att öka kapitalet på lång sikt, genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade i USA. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för aktiemarknaderna, medan den samtidigt begränsar negativa avkastningar huvudsakligen genom att utnyttja en aktiv momentum-strategi.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera i Amerikanska aktiemarknaden.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Slim Tail World Equity Fund S USD Cap
aktie
03.12.2019
98.84
-0.7%
+0.8%
+2.3%
-2.2%
+4.8%
Visa mer Visa mindre

Fondens målsättning är att öka kapitalet på lång sikt, genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade globalt. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för aktiemarknaderna, medan den samtidigt begränsar negativa avkastningar huvudsakligen genom att utnyttja en aktiv momentum-strategi.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera i globala aktiemarknaden.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund F1 EUR Cap. perf.
aktie
03.12.2019
290.40
-0.7%
+2.9%
+9.1%
-
+9.9%
Visa mer Visa mindre

ML European Small & Mid Cap Equity Fund placerar i europeiska små och medelstora bolags aktier. Placeringskorgens målsättning är att överstiga avkastningen på jämförelseindexet STOXX Europe Small 200 NTR på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i små och medelstora europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund S1 EUR Cap
aktie
03.12.2019
91.63
-0.7%
+2.8%
+8.8%
+7.4%
+27.2%
Visa mer Visa mindre

ML European Small & Mid Cap Equity Fund placerar i europeiska små och medelstora bolags aktier. Placeringskorgens målsättning är att överstiga avkastningen på jämförelseindexet STOXX Europe Small 200 NTR på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i små och medelstora europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.

Ansvarsfrihetsvillkor: Fonderna förvaltas av Mandatum Life Fund Management S.A. i Luxemburg. Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt och bär risken för att placeringsobjekten eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Placeringsobjektets värde kan stiga eller sjunka och således kan Kunderna förlora de investerade medlen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling. Placeringsobjektens värden är endast avsedda för Kundens eget bruk och de får inte distribueras vidare till tredje part eller användas i samband med andra investeringar. Kunden är medveten om att de tjänsteleverantörer som Tjänsteleverantören anlitar i detta sammanhang är tredje parter, som under inga omständigheter är ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot Kunden. Observera också den allmänna ansvarsfriskrivningen i anslutning till denna webbplats.

Mandatum Life i Luxemburg

Fondernas förvaltningsbolag:
Mandatum Life Fund Management S.A.
Adress: 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
 


Media »

 

 

Investors Complaints' Handling Policy

Renumeration Policy

Voting Rights Policy