Mandatum Life fonder

Mandatum Life är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Institutionella kunder får i Mandatum Life en värdefull partner, som på ett naturligt sätt sammanställer kapitalförvaltningen utifrån kundens målsättningar och behov.

Mandatum Life Fund Management S.A. är ett dotterbolag för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag som förvaltar Mandatum Lifes fonder för institutionella investerare. Mandatum Life erbjuder institutionella investerare både diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning, bokföringstjänster samt konsulttjänster inom riskhantering. Våra kunder är stiftelsesr, förbund, arbetslöshetskassor, pensionskassor och -stiftelser, personalfonder, församlingar, städer och andra sammanslutningar.

Vårt team, som specialiserat sig på institutionella kunder, betjänar i alla frågor som berör kapitalförvaltning.

Fonder

Fonderna är för  institutionella investerate. Mandatum Lifes Portföljförvaltning för alla fonderna är Mandatum Life Investment Services Ltd. Portföljvaltnings team baseras på Helsingfors, Finland.

 • Mandatum Life Finland Equity Fund investerar i inhemska aktier.
 • Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund investerar i nordiska företagsobligationer med hög risk utan jämförelseindex.
 • Mandatum Life Global Brands Equity Fund investerar på den globala aktiemarknaden.
 • Mandatum Life European Small & Mid Cap Equity Fund investerar i europeiska små och medelstora företag.
 • Mandatum Life Slim Tail Equity Fund investerar i Amerikanska aktiemarknader.
 • Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund investerar i globala aktiemarknader.

 

Namn
Risk
Typ
Datum
Värde
1 mån
3 mån
6 mån
YTD
1 år
 
ML Nordic High Yield Total Return Fund A EUR
ränta
18.02.2019
101.01
+0.4%
-0.7%
+1.0%
+1.6%
+3.3%
Visa mer Visa mindre

ML Nordic High Yield Total Return Fund investerar i huvudsak på företagsobligationsmarknaden i Norden. Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger den för medellånga ränteinvesteringar typiska avkastningen på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en avkastning som är högre än den typiska avkastningen på sedvanliga ränteplaceringar.
 • Godkänner den risk som är förenad med masslån med låg kreditvärdighet.
 • Accepterar stora värdeförändringar i det placerade kapitalet.
ML Stamina Equity Fund F1 EUR Cap perf.
aktie
18.02.2019
360.23
+2.3%
+4.2%
-6.7%
+9.8%
-7.9%
Visa mer Visa mindre

ML Stamina Equity Fund är en aktivt förvaltad aktiefond. I placeringarna prioriteras centraleuropeiska bolag som är verksamma inom relativt konjunkturstabila branscher, såsom hälsovård, tjänster och olika konsumtionsnyttigheter, och som har en stark marknadsställning samt driver en målmedveten, hållbar och långsiktig verksamhet.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Slim Tail US Equity Fund A USD Cap
aktie
18.02.2019
99.56
+0.1%
+3.5%
-0.5%
+0.1%
-0.5%
Visa mer Visa mindre

Fondens målsättning är att öka kapitalet på lång sikt, genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade i USA. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för aktiemarknaderna, medan den samtidigt begränsar negativa avkastningar huvudsakligen genom att utnyttja en aktiv momentum-strategi.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera i Amerikanska aktiemarknaden.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML Slim Tail World Equity Fund S USD Cap
aktie
18.02.2019
99.70
+0.2%
+1.7%
-0.4%
+0.1%
-3.5%
Visa mer Visa mindre

Fondens målsättning är att öka kapitalet på lång sikt, genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade globalt. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för aktiemarknaderna, medan den samtidigt begränsar negativa avkastningar huvudsakligen genom att utnyttja en aktiv momentum-strategi.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera i globala aktiemarknaden.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund F1 EUR Cap. perf.
aktie
18.02.2019
269.26
-
-
-
-
-
Visa mer Visa mindre

ML European Small & Mid Cap Equity Fund placerar i europeiska små och medelstora bolags aktier. Placeringskorgens målsättning är att överstiga avkastningen på jämförelseindexet STOXX Europe Small 200 NTR på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i små och medelstora europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.
ML European Small & Mid Cap Equity Fund S1 EUR Cap
aktie
18.02.2019
85.56
+2.4%
+3.6%
-13.9%
+9.8%
-17.8%
Visa mer Visa mindre

ML European Small & Mid Cap Equity Fund placerar i europeiska små och medelstora bolags aktier. Placeringskorgens målsättning är att överstiga avkastningen på jämförelseindexet STOXX Europe Small 200 NTR på lång sikt.

Fonden lämpar sig för en placerare som...

 • Vill placera selektivt i små och medelstora europeiska bolag.
 • Eftersträvar en högre avkastning än den från ränteplaceringar och accepterar en högre risk som är typisk för aktieplaceringar.

Ansvarsfrihetsvillkor: Fonderna förvaltas av Mandatum Life Fund Management S.A. i Luxemburg. Kunden beslutar självständigt om valet av placeringsobjekt och bär risken för att placeringsobjekten eventuellt kan minska i värde eller gå förlorade. Placeringsobjektets historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Placeringsobjektets värde kan stiga eller sjunka och således kan Kunderna förlora de investerade medlen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling. Placeringsobjektens värden är endast avsedda för Kundens eget bruk och de får inte distribueras vidare till tredje part eller användas i samband med andra investeringar. Kunden är medveten om att de tjänsteleverantörer som Tjänsteleverantören anlitar i detta sammanhang är tredje parter, som under inga omständigheter är ansvariga eller ersättningsskyldiga gentemot Kunden. Observera också den allmänna ansvarsfriskrivningen i anslutning till denna webbplats.

Mandatum Life i Luxemburg

Fondernas förvaltningsbolag:
Mandatum Life Fund Management S.A.
Adress: 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
 


Media »

 

 

Investors Complaints' Handling Policy

Renumeration Policy

Voting Rights Policy